NGUYỄN QUANG KHẢI

Sách Livestream Sales

368,000

Danh mục: Từ khóa:

BÍ MẬT KIẾM 1 TRIỆU USD VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIVESTREAM SALES

  1. Mô hình kinh doanh
  2. Quy trình vận hành (Automation)
  3. Thu hút khách hàng
  4. Bí mật chốt Sale
  5. Công cụ – phần mềm
  6. Case Study
Trọng lượng 0.2 kg