NGUYỄN QUANG KHẢI

ĐÚNG HAY SAI?

Mọi người kiếm tiền bởi vì họ giải quyết vấn đề.…

Vì vậy, nếu một vấn đề rất dễ được giải quyết bởi nhiều người, thì số tiền có được sẽ nhỏ.

Ví dụ: Phục vụ trong nhà hàng, dọn nhà…

Nếu có một vấn đề lớn mà hầu hết mọi người không giải quyết được, thì người giải quyết được vấn đề lớn đó chắc chắn sẽ được trả một khoản tiền khá tốt.

Ví dụ: Bác sỹ phẫu thuật, Luật sư thắng kiện, Thu Hút Nhiều Khách Hàng Mới.

Hãy nhìn vào ví dụ cuối cùng, có thể mọi người chưa hiểu về nó, nhưng hãy nghĩ về điều này…

Bất cứ một doanh nghiệp nào, cho dù họ kinh doanh đến người dùng cuối (B2C) hay là cho doanh nghiệp (B2B), sản phẩm vật lý, sản phẩm thông tin hoặc tổ chức từ thiện… HỌ ĐỀU CẦN KHÁCH HÀNG.

Bởi vì nếu không có khách hàng, sẽ không có doanh nghiệp.Không có doanh nghiệp, họ không thể nào cung cấp cuộc sống tốt cho gia đình mình.

Khi một thứ gì đó có ý nghĩa rất lớn với một ai đó, họ sẽ sẵn sàng trả một số tiền lớn để có được nó,hoặc bảo vệ nó.

Vì vậy, trong khi có rất nhiều doanh nghiệp được tạo ra và rất nhiều doanh nghiệp bị phá sản mỗi năm, nếu ai đó có được khả năng mang đến nhiều khách hàng cho doanh nghiệp, và cứu sống họ… bạn nghĩ họ sẽ trả cho bạn bao nhiêu tiền?

Câu trả lời: Còn tùy!

Vấn đề bạn giải quyết được càng lớn, thường thì, họ sẽ trả cho bạn nhiều tiền.

Tôi thường tính phí 25.000$ – 35.000$ với những doanh nghiệp khi tôi giúp họ Xây Dựng Hệ Thống Bán Hàng Tự Động. Bởi vì họ biết rằng đó là khoản đầu tư, không phải chi phí.

Kỹ năng Xây Dựng Hệ Thống Bán Hàng Tự Động, kỹ năng tạo ra lời chào hàng, tạo nội dung để có nhiều khách hàng cho doanh nghiệp là một trong những kỹ năng mang lại cho bạn nhiều tiền nhất.

CẢM NHẬN

Nếu bạn thấy giá trị từ tôi, hãy cho tôi một vài cảm nhận bên dưới nhé.