NGUYỄN QUANG KHẢI

Nguyễn Quang Khải

Yếu Tố Quan Trọng Để Lựa Chọn Sản Phẩm “Đổi Đời”

  Gần 86% học viên và khách hàng khi tìm đến tôi tư vấn Đều Sai ngay ở bước Lựa chọn sản phẩm kinh doanh này! Tôi thường nói vui với các học viên rằng Nỗ lực cả đời không bằng tìm được Sản Phẩm ” Đổi Đời”. Để dễ dàng tìm được sản phẩm …

Yếu Tố Quan Trọng Để Lựa Chọn Sản Phẩm “Đổi Đời” Read More »

20 Ý Tưởng Tuyệt Vời Để Xây Dựng Danh Sách Email Của Bạn

Đây là bài viết bạn không thể bỏ qua các Ý tưởng hấp dẫn để tạo mồi thu hút người đăng ký Email cho Doanh Nghiệp của bạn! Bạn đã từng nghe nói về câu nói này: “The List is Gold”? – Danh sách khách hàng là vàng! Thông qua danh sách email, bạn có …

20 Ý Tưởng Tuyệt Vời Để Xây Dựng Danh Sách Email Của Bạn Read More »

Công Thức Bí Mật Để Xác Định Khách Hàng Tiềm Năng Của Bạn

Đây là bài viết để bạn giúp bạn xác định một yếu tố Bắt Buộc phải có khi muốn kinh doanh Online: khách hàng tiềm năng của bạn là ai? Ai Cần Đọc Bài Chia Sẻ này Của Tôi? Bạn có thể là người mới bắt đầu kinh doanh, Cũng có thể là Người đã …

Công Thức Bí Mật Để Xác Định Khách Hàng Tiềm Năng Của Bạn Read More »